Inclusie 

toetsen meten & weten werkt vanuit de overtuiging dat iedereen meedoet. En bij een omgeving die bereid is om de kansen en mogelijkheden te zien van alle mensen. 

Mensen met een beperking ervaren nog vaak hindernissen. Bijvoorbeeld omdat ze moeite hebben met lezen en leren, slecht of niet kunnen lopen, zien of horen. Of omdat anderen hen niet goed begrijpen. Centraal staat dat mensen zo veel als mogelijk hun eigen keuzes moeten kunnen maken in het leven. En dat de omgeving hen zo veel mogelijk in staat stelt om dat te doen: inclusie.

Soms is ondersteuning nodig om dat meedoen mogelijk te maken. Bijvoorbeeld door de inzet van hulpmiddelen of begeleiding. toetsen meten & weten kan bijdragen aan evaluaties en effectmetingen an hulpmiddelen en ondersteuning.

 

Opdrachten

  • Advisering Lokale Coalitie voor Inclusie - Maastricht voor iedereen - vrijwilliger - 2015 tot heden. 
  • Cliëntervaringsonderzoek Jeugdzorg voor gemeente Maastricht - 2016.
  • Nulmeting VN verdrag Maastricht voor Disworks - 2015-2016.
  • Meer dan recht alleen, implementatie en monitoring VN verdrag bij Prisma - 2016-2017.
  • 'Jules Dagblad' over wat gemeenten kunnen doen om bij te dragen aan een meer inclusieve samenleving; in samenwerking met Disworks en Selle van der Woude - 2014.
  • VN verdrag om de hoek voor Disworks - 2013.
  • Gebruikersevaluatie robotarm JACO voor Kinova in Canada - 2013.
  • Projectcoördinatie van Professionals van de toekomst, over de inclusie-gedachte in HBO-onderwijs voor Kenniscentrum CrossOver - 2010-2012.
logo Gemeente Maastricht

 

logo Disworks


logo Kinova