toetsen meten & weten

Kenkersweg 6

6301BG Valkenburg a/d Geul

 

+31 (0) 6 1489 3612

 

info@toetsenmetenweten.nl


KvK: 14118111

onderwijs - werk - zorg & welzijn - inclusie

 

portfolio

Klik hieronder op Projecten of Publicaties voor een nadere toelichting. 

Clicking on Projects or Pubplications will lead you to a short description. My apologies for having this in Dutch only. You'll find an English resume down below this page.

 

Projecten/ Projects

onderwijs                                                werk

Meldpunt Auti-weigerscholen                   Overname werkprocessen SW

GOLD project                                           Arbeidsparticipatie van mensen met verstandelijke beperkingen

Professionals van de toekomst                Relim methodiek

De ondersteuning geregeld

Studeren met een beperking

Stilstaan bij voortgang in het mbo

VSO uitstroomonderzoek


zorg & welzijn                                         inclusie

Cliëntervaringsonderzoek Jeugdzorg       Advisering Lokale Coalitie voor Inclusie Maastricht

Gebruikersevaluatie JACO robotarm        Nulmeting VN verdrag Maastricht 

Tevredenheid CCE                                    VN verdrag om de hoek

IMPACT                                                             

                                                                 

overig/ diversen

Onderzoek en advies gemeente Maastricht

Magisch Maastricht

Sprekerslijsten ZijActief 

 

 

Publicaties/ Publications

Diverse interne rapporten voor gemeente Maastricht, 2016.

Nulmeting VN verdrag Maastricht - resultaten, 2015.

Gebruikers over robotmanipulator Jaco - beknopte uitkomsten, 2015.

Do students with learning disabilities benefit from adaptive learnig software?, 2014.

Monitor rapport 2, GOLD project, 2014.

Analyse meldingen auti-weigermeldpunt, 2013.

What do users think of robot arm JACO, 2013.

Monitor rapport 1. GOLD project, 2013.

Diversiteit vraagt andere houding en vaardigheden –juist startende leraren moeten om kunnen gaat met verschillen, 2011. 

Methodiek Der Sjtiel/ Relim, 2010

Arbeidsparticipatie van mensen met verstandelijke beperkingen, 2010.

De ondersteuning geregeld, 2010.

Resource Center (H 10) in: Principles and practice in Europe for e-Accessibility, 2009.

Effectieve onderwijsinterventies in regulier onderwijs in binnen- en buitenland, 2010.

Stilstaan bij voortgang, 2006.

Jij zoekt werk en hebt [functiebeperking] / een werknemer met [functiebeperking], 2006.

 

Presentaties/ Presentations

Taal voor Allemaal - inclusieve taal, Studiedag LVB en Leefstijl, 2016

What users think of JACO, Kinova & Focal Meditech, 2013.

Het VN verdrag voor de rechten van mensen met een beperking en prokkelen, Prokkelinformatiebijeenkomst in Venlo, Pecha Kucha, 2013.

Diverse presentaties vanuit Kenniscentrum CrossOver over inclusie en onderwijs en professionals van de toekomst, 2010-2012. Onder andere een gastcollege bij Avans Hogeschool, opleiding HRM.

’What’s the scope’ voor cursusmateriaal/ E-college in het EEE4all project van Hogeschool Zuyd, 2010.

‘What’s the scope’ inzake aard en omvang doelgroep en onderwijscarrière van jongeren met een functiebeperking in opdracht van Leeuwenborgh Opleidingen, 2009.

 

Overige/ Other

Evaluaties Perspectief

Certificering als Teamlid Evaluaties bij Kenniscentrum Perspectief vanwaar uit evaluaties van (woon/zorg/onderwijs)instellingen plaatsvinden t.a.v. kwaliteit van leven en inclusie van mensen met beperkingen, 2011.

 

Sprekerslijsten ZijActief

Aanleg van diverse sprekerslijsten voor de besturen van ZijActief in Limburg ten aanzien van allerlei maatschappelijk relevante en gezondheidsgerelateerde onderwerpen, gericht op bewustwording, inclusie en activering van ZijActief leden; 2010.


CV Enid Reichrath / Resume Enid Reichrath


UA-10491860