toetsen meten & weten

Kenkersweg 6

6301BG Valkenburg a/d Geul

 

+31 (0) 6 1489 3612

 

info@toetsenmetenweten.nl


KvK: 14118111

inclusie - taal voor allemaal © - onderwijs - werk - zorg & welzijn

 

portfolio

Klik hieronder op Projecten of Publicaties voor een nadere toelichting. 

Clicking on Projects or Pubplications will lead you to a short description. My apologies for having this in Dutch only. You'll find an English resume down below this page.

 

Projecten/ Projects

inclusie                                                   taal voor allemaa©

Advisering Lokale Coalitie voor Inclusie  Kwaliteitskader VGN in Taal voor allemaal

Nulmeting VN verdrag Maastricht            3-traps taalmodel gemeente Amsterdam

VN verdrag om de hoek                           Instrument 'Brug naar zelfstandigheid' in Taal voor allemaal+

                                                     

onderwijs                                                werk

Meldpunt Auti-weigerscholen                   Overname werkprocessen SW

GOLD project                                           Arbeidsparticipatie van mensen met verstandelijke beperkingen

Professionals van de toekomst                Relim methodiek

De ondersteuning geregeld

Studeren met een beperking

Stilstaan bij voortgang in het mbo

VSO uitstroomonderzoek


zorg & welzijn                                         overig/ diensten

Cliëntervaringsonderzoek Jeugdzorg      Onderzoek en advies gemeente Maastricht

Gebruikersevaluatie JACO robotarm       

Tevredenheid CCE                                   

IMPACT                                                      

                                                               

Publicaties/ Publications

Diverse interne rapporten voor gemeente Maastricht, 2016.

Nulmeting VN verdrag Maastricht - resultaten, 2015.

Gebruikers over robotmanipulator Jaco - beknopte uitkomsten, 2015.

Do students with learning disabilities benefit from adaptive learning software?, 2014.

Monitor rapport 2, GOLD project, 2014.

Analyse meldingen auti-weigermeldpunt, 2013.

What do users think of robot arm JACO, 2013.

Monitor rapport 1. GOLD project, 2013.

Diversiteit vraagt andere houding en vaardigheden –juist startende leraren moeten om kunnen gaat met verschillen, ZorgPrimair, 2011. 

Methodiek Der Sjtiel/ Relim, 2010

Arbeidsparticipatie van mensen met verstandelijke beperkingen, 2010.

De ondersteuning geregeld, 2010.

Resource Center (H 10) in: Principles and practice in Europe for e-Accessibility, 2009.

Effectieve onderwijsinterventies in regulier onderwijs in binnen- en buitenland, 2010.

Stilstaan bij voortgang, 2006.

Jij zoekt werk en hebt [functiebeperking] / een werknemer met [functiebeperking], 2006.

 

Presentaties/ Presentations

Taal voor allemaal - mensen met minder taalvaardigheden, Nascholing Kindergeneeskunde, 2018

Taal voor Allemaal - inclusieve taal, Studiedag LVB en Leefstijl, 2016

What users think of JACO, Kinova & Focal Meditech, 2013.

Het VN verdrag voor de rechten van mensen met een beperking en prokkelen, Prokkelinformatiebijeenkomst in Venlo, Pecha Kucha, 2013.

Diverse presentaties vanuit Kenniscentrum CrossOver over inclusie en onderwijs en professionals van de toekomst, 2010-2012. Onder andere een gastcollege bij Avans Hogeschool, opleiding HRM.

’What’s the scope’ voor cursusmateriaal/ E-college in het EEE4all project van Hogeschool Zuyd, 2010.

‘What’s the scope’ inzake aard en omvang doelgroep en onderwijscarrière van jongeren met een functiebeperking in opdracht van Leeuwenborgh Opleidingen, 2009.

 

Overige/ Other

Evaluaties Perspectief

Certificering als Teamlid Evaluaties bij Kenniscentrum Perspectief vanwaar uit evaluaties van (woon/zorg/onderwijs)instellingen plaatsvinden t.a.v. kwaliteit van leven en inclusie van mensen met beperkingen, 2011.

 

CV Enid Reichrath / Resume Enid Reichrath


UA-10491860