toetsen meten & weten

Kenkersweg 6

6301BG Valkenburg a/d Geul

 

+31 (0) 6 1489 3612

 

info@toetsenmetenweten.nl


KvK: 14118111

inclusie - taal voor allemaal © - onderwijs - werk - zorg & welzijn


This page is in Dutch only 

publicaties

Rapport: Nulmeting VN verdrag Maastricht - resultaten; Enid Reichrath & Brigitte van Lierop, Maastricht, 2015. In opdracht van de Lokale Coalitie voor Inclusie Maastricht. Dit rapport is gekoppeld aan een filmverslag van de nulmeting, gemaakt door Richard Dols van Voyart Films.


Rapport: Gebruikers over robotmanipulator Jaco, beknopte uitkomsten van onderzoek onder huidige gebruikers. toetsen meten & weten en Focal Meditech BV, Tilburg, 2015.


Artikel: Do students with learning disabilities benefit from adaptive learning software? Steffen Bürgers, BSc., Dr. Hedderik van Rijn, Enid Reichrath, MSc. Naar aanleiding van de resultaten van het GOLD project, 2014. 


Rapport: Monitor rapport 2, GOLD Project. Life long learning Programme Leonardo Da Vinci, Transfer of innovation, 2014.

 

Rapport: Meldpunt Auti-weigerscholen; analyse meldingen 2013. Op basis hiervan is een publieksversie verschenen van Start Foundation, 2013. Daaropvolgend is in maart 2014 een rapport verschenen van de Inspectie van het Onderwijs waarin zij haar onderzoek beschrijft naar de intakeprocedure bij een aantal in de analyse genoemde onderwijsinstellingen.

 

Rapport: What do users think of robot arm JACO? Results survey Dutch users, 2013. 

 

Rapport: Monitor rapport 1, GOLD Project. Life long learning Programme Leonardo Da Vinci, Transfer of innovation, 2013.

 

Artikel: ‘Diversiteit vraagt andere houding en vaardigheden –juist startende leraren moeten om kunnen gaat met verschillen’. ZorgPrimair, het vakblad voor het primair en speciaal onderwijs, CNV Onderwijs, nr. 5, 16-19, 2011. Download pagina 16-17 en pagina 18-19. Geschreven in het kader van het project Professionals van de toekomst van Kenniscentrum CrossOver.

 

Rapport: Methodiek Der Sjtiel/ Relim. Een beschrijving in samenwerking met Disworks, 2010.


Rapport: Arbeidsparticipatie van mensen met verstandelijke beperkingen met daarin een overzicht van regels, wetten en voorbeelden omtrent de huidige stand van zaken van de arbeidsdeelname van mensen met verstandelijke beperkingen in Nederland. In opdracht van het Euregionale project Hand in Hand en in samenwerking met Disworks, 2010.

 

Rapport: De ondersteuning geregeld n.a.v. participatie in onderliggend onderzoek in gemeente Helmond van Kenniscentrum CrossOver, 2010.

 

Artikel: Literatuurstudie naar effectieve onderwijsinterventies in regulier onderwijs in binnen- en buitenland in opdracht van het Ministerie van VWS. Gepubliceerd in International Journal of Inclusive Education, 2010.

 

Hoofdstuk boek: ‘Resource Center’ (H 10) in: Principles and practice in Europe for e-Accessibility. EDeAN Publication, 2009.


Brochure: Stilstaan bij voortgang; begeleiding van jongeren met een functiebeperking in het middelbaar beroepsonderwijs. In opdracht van Kenniscentrum CrossOver en het Ministerie van OCW, 2007. 


Rapport: Uitstroom van leerlingen in het Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO); kenmerken, knelpunten en aanbevelingen. iRv, Kenniscentrum voor Revalidatie en Handicap, in opdracht van NSGK, 2007. 


Boekjes: coauteur van de boekjes ’Jij zoekt werk en hebt [functiebeperking]’ en brochures ’een werknemer met [functiebeperking]’ in opdracht van het Revalidatiefonds, 2006.

UA-10491860