toetsen meten & weten

Kenkersweg 6

6301BG Valkenburg a/d Geul

 

+31 (0) 6 1489 3612

 

 info@toetsenmetenweten.nl


KvK: 14118111


inclusie - taal voor allemaal © - onderwijs - werk - zorg & welzijn


inclusie    taal voor allemaal - onderwijs - werk - zorg & welzijn


toetsen meten & weten werkt vanuit de overtuiging dat iedereen baat heeft bij meedoen en bij een omgeving die bereid is kansen en mogelijkheden te zien van mensen. Mensen met een beperking ervaren nog vaak hindernissen. Bijvoorbeeld omdat ze moeite hebben met lezen en leren, slecht of niet kunnen lopen, zien of horen. Of omdat anderen hen niet goed begrijpen.  


barrières slechten

Vaak lopen mensen met een beperking tegen allerlei barrières aan. Bijvoorbeeld doordat gebouwen, stoepen, bussen en straten niet goed te gebruiken zijn. Maar bijvoorbeeld ook doordat personeel in winkels, banken, gemeenten, scholen, zorginstellingen, openbaar vervoer, enz. het lastig vindt om met iemand om te gaan wanneer deze net even anders is. Of omdat het taalniveau niet past bij het begripsvermogen. Zonder kwade bedoelingen. In tegendeel. Vaak met de beste bedoelingen. Inclusie betekent vanaf het begin rekening houden met iedereen, voor iedereen op gelijkwaardige wijze toegankelijk zijn in de breedste zin van het woord. En ervan uitgaan dat iedereen verschillend is en dat verschillen normaal zijn. De barrières slechten.


kwaliteit van leven

Naast streven naar inclusie, draagt toetsen meten & weten graag bij aan de hoogst haalbare kwaliteit van leven voor mensen. Kwaliteit van leven betekent voor iedereen iets anders. Centraal staat dat mensen zo veel als mogelijk hun eigen keuzes moeten kunnen maken in het leven. 


eerder werk

Advisering Lokale Coalitie voor Inclusie, Nulmeting VN verdrag Maastricht, VN verdrag om de hoek, Tevredenheid CCE en Professionals van de toekomst. Zie portfolio.

UA-10491860