toetsen meten & weten

Kenkersweg 6

6301BG Valkenburg a/d Geul

 

+31 (0) 6 1489 3612

 

 info@toetsenmetenweten.nl


KvK: 14118111


inclusie - taal voor allemaal © - onderwijs - werk - zorg & welzijn

 

onderwijs   inclusie - taal voor allemaal - werk - zorg & welzijn   

Jongeren verdienen onderwijs dat het beste in hen naar boven haalt en dat zo goed mogelijk past bij hun talenten en interessen. Een passend onderwijstraject biedt de beste kansen op een succesvolle overstap naar werk. 

Scholen hebben te maken met een diverse groep leerlingen en studenten, daar zitten ook kinderen en jongeren bij met een beperking. Docenten en besturen zien zich voor allerlei uitdagingen staan om zo goed mogelijk uitvoering te geven aan de taak om alle kinderen een passend onderwijsaanbod te geven. 

 

toetsen meten & weten kan ondersteunen bij projecten en onderzoeken rondom alle onderwijstypen.


eerder werk

GOLD project, Meldpunt auti-weigerscholen, Stilstaan bij voortgang in het mbo, VSO uitstroomonderzoek en Studeren met een functiebeperking. Zie portfolio.

 


UA-10491860