toetsen meten & weten

Kenkersweg 6

6301BG Valkenburg a/d Geul

 

+31 (0) 6 1489 3612

 

 info@toetsenmetenweten.nl


KvK: 14118111

inclusie - taal voor allemaal © - onderwijs - werk - zorg & welzijn

Logo Taal voor allemaal


taal voor allemaal ©   inclusie  - onderwijs - werk - zorg & welzijn 

Taal is een belangrijk instrument om mensen te bereiken. Als taal niet goed aansluit bij het begrip en de taalvaardigheid van mensen, missen deze mensen de boodschap. Veel dienst- en hulpverlening maakt overwegend gebruik van taal. Meestal is dat taal op B1-niveau of hoger. De aanduiding A, B en C in verschillende niveaus komt uit het Europees Referentiekader Talen.

B1-niveau is voor veel mensen is niet passend. Nederland telt ongeveer 2,5 miloen mensen die laaggeletterd zijn. De groep mensen die moeite heeft met lezen en leren is nog groter.

 

Taal voor allemaal (TvA) ©  van Prof. Xavier Moonen van Universiteit van Amsterdam, Koraal en Zuyd Hogeschool, kan behulpzaam zijn om taal passend te maken. Voor iedereen. Het gaat om 4 varianten:


1) Taal voor allemaal: de toepassing van taalregels op taalniveau A1 voor spelling, grammatica, zinsbouw, lettergrootte, vormgeving; het gebruik van beeldmateriaal; en tests door eindgebruikers op A1 taalniveau. Sommige spellingregels van de Nederlandse taal worden losgelaten om de leesbaarheid voor de basale taalgebruiker te bevorderen. Ook wordt rekening gehouden met de spanningsboog en wijze van informatieverwerking van de lezer op A1 niveau wat betreft de omvang van de boodschap. 


2) Taal voor allemaal NL: dit is het zelfde als Taal voor allemaal basis, maar dan met inachtneming van spelling- en grammaticaregels van de Nederlandse taal. In sommige informatieproducten is het niet wenselijk om van de gebruikelijke spelling af te wijken.

 

3) Taal voor allemaal +: deze variant richt zich op de lezersgroep die globaal gezien taalvaardigheden bezit op het niveau van A2. Ook bij TvA extra wordt gewerkt met een set regels, de overweging om beeldmateriaal toe te voegen en een test door de beoogde lezersgroep.


4) Taal voor allemaal 2- of 3-traps: bij een gemengde lezersgroep met allerlei taalvaardigheden kun je overwegen om de informatie getrapt aan te bieden. 1) De kern wordt weergegeven volgens TvA basis, zodat de kern iedere lezer bereikt. 2) Iets meer informatie wordt volgens TvA extra beschreven; en, bij sprake van uitgebreidere toelichtingen mogelijk een derde trap op B1-niveau. Ook hier maakt het testen van het informatieproduct deel uit van de werkwijze, en wel door lezers met taalvaardigheden op A1, A2 en B1 niveau.

 

toetsen meten & weten is kundig in de toepassing van Taal voor allemaal ©.

Logo Taal voor allemaal


eerder (en huidig) werk

Taal voor allemaal in Maastricht, Training 3-traps taalmodel in de gemeente Amsterdam en Kwaliteitskader VGN in Taal voor allemaal. Zie portfolio.

UA-10491860