toetsen meten & weten

Kenkersweg 6

6301BG Valkenburg a/d Geul

 

+31 (0) 6 1489 3612

 

 info@toetsenmetenweten.nl


KvK: 14118111

inclusie - taal voor allemaal © - onderwijs - werk - zorg & welzijntaal voor allemaal ©   inclusie  - onderwijs - werk - zorg & welzijn 

Taal is een belangrijk instrument om mensen te bereiken. Als taal niet goed aansluit bij het begrip en de taalvaardigheid van mensen, missen deze mensen de boodschap.

Veel dienst- en hulpverlening maakt overwegend gebruik van taal. Meestal is dat taal op B1-niveau of hoger. Echter voor veel mensen is dat niet passend. Nederland telt ongeveer 2,5 miloen mensen die laaggeletterd zijn. De groep mensen die moeite heeft met lezen en leren is nog groter.


Taal voor allemaal ©  (Xavier Moonen Koraal/Zuyd Hogeschool) kan behulpzaam zijn om taal passend te maken. Voor iedereen. Het gaat daarbij om 3 varianten:


1) Taal voor allemaal basis: de toepassing van taalregels op taalniveau A1 voor spelling, grammatica, zinsbouw, lettergrootte, vormgeving; het gebruik van beeldmateriaal; en tests door eindgebruikers op A1 taalniveau. Sommige spellingsregels van de Nederlandse taal worden losgelaten om de leesbaarheid voor de basale taalgebruiker te bevorderen. Ook wordt rekening gehouden met de spanningsboog van de lezer op A1 niveau wat betreft de omvang van de boodschap.


2) Allemaal Taal voor allemaal: dit is het zelfde als Taal voor allemaal basis, maar dan met inachtneming van spellings- en grammaticaregels van de Nederlandse taal. In sommige informatieproducten is het niet mogelijk om van de gebruikelijke spelling af te wijken.

 

3) het 3-traps taalmodel: 1. de kern wordt weergegeven op A1 niveau volgens Taal voor allemaal basis, zodat de kern iedere lezer bereikt. 2. Een iets uitgebreidere toelichting wordt op A2 niveau gegeven en 3. een nog wat uitgebreidere uiteenzetting op B1 niveau. Ook hier maakt het testen van het informatieproduct deel uit van het model, en wel door lezers op A1, A2 en B1 niveau.

 

toetsen meten & weten is kundig in de toepassing van Taal voor allemaal ©.


eerder (en huidig) werk

Taal voor allemaal in Maastricht, 3-traps taalmodel in de gemeente Amsterdam en Kwaliteitskader VGN in Taal voor allemaal. Zie portfolio.

UA-10491860