toetsen meten & weten

Kenkersweg 6

6301BG Valkenburg a/d Geul

 

+31 (0) 6 1489 3612

 

 info@toetsenmetenweten.nl


KvK: 14118111


onderwijs - werk - zorg & welzijn - inclusie


zorg & welzijn  onderwijs - werk - inclusie

Zorg en welzijn is een breed terrein. Jeugdzorg, gehandicaptenzorg, geestelijke gezondheidszorg, (para)medische zorg, langdurige zorg, revalidatiezorg, maatschappelijk werk, buurtwerk, enz..


toetsen meten & weten wil eraan bijdragen dat professionals en voorzieningen in zorg & welzijn een optimale kwaliteit van leven voor mensen met een beperking stimuleren. Dat kan bijvoorbeeld gaan over de inzet van richtlijnen en protocollen, over de werkwijzen en attitude van professionals, en de inzet van hulpmiddelen en technologie.


eerder werk

Tevredenheid CCE, Gebruikersevaluatie JACO, De ondersteuning geregeld.

UA-10491860