Inclusie 

toetsen meten & weten werkt vanuit de overtuiging dat iedereen meedoet.
En probeert eraan bij te dragen dat de omgeving de kansen en mogelijkheden ziet van alle mensen. 

Mensen met een beperking ervaren nog vaak hindernissen. Bijvoorbeeld omdat ze moeite hebben met lezen en leren, slecht of niet kunnen lopen, zien of horen. Of omdat anderen hen niet goed begrijpen. Centraal staat dat mensen zo veel mogelijk hun eigen keuzes moeten kunnen maken in het leven.
En dat de omgeving hen zo veel mogelijk in staat stelt om dat te doen: inclusie.

Soms is ondersteuning nodig om meedoen mogelijk te maken.
Bijvoorbeeld door de inzet van hulpmiddelen of begeleiding.
toetsen meten & weten kan bijdragen aan evaluaties en effectmetingen van hulpmiddelen en ondersteuning.

 

Opdrachten

  • Advies en meeschrijven aan het plan Aanpak lage basisvaardigheden in de gemeente Maastricht - 2022.
  • Samenvatting Inclusie-agenda 2019-2022 van Gemeente Maastricht - 2019.
  • Advisering Lokale Coalitie voor Inclusie - Maastricht voor iedereen - vrijwilliger - 2015-2019. 
  • Cliëntervaringsonderzoek Jeugdzorg voor gemeente Maastricht - 2016.
  • Nulmeting VN verdrag Maastricht voor Disworks - 2015-2016.
  • Meer dan recht alleen, implementatie en monitoring VN verdrag bij Prisma - 2016-2017.
  • 'Jules Dagblad' over wat gemeenten kunnen doen om bij te dragen aan een meer inclusieve samenleving; in samenwerking met Disworks en Selle van der Woude - 2014.
  • VN verdrag om de hoek voor Disworks - 2013.
  • Gebruikersevaluatie robotarm JACO voor Kinova in Canada - 2013.
  • Projectcoördinatie Professionals van de toekomst; project over de inclusie-gedachte in HBO-onderwijs voor Kenniscentrum CrossOver - 2010-2012.
logo Gemeente Maastricht

 

logo Disworks


logo Kinova


Logo Prisma


Logo Crossover