Onderwijs & werk

Ieder kind, iedere jongere, verdient onderwijs dat het beste in hem of haar naar boven haalt.  En onderwijs dat zo goed mogelijk past bij de talenten en interessen.  Een passend onderwijstraject biedt de beste kansen op een succesvolle overstap naar werk

Het vinden, hebben en houden van werk is voor iedereen belangrijk. Voor sommige mensen is dit geen gemakkelijke opgave vanwege een beperking, chronische ziekte of aandoening, maar ook omdat de arbeidsmarkt niet altijd voldoende toegerust is om goed om te gaan met al die verschillende mensen.

toetsen meten & weten kan ondersteunen bij projecten, initiatieven en (evaluatie)onderzoeken rondom:

  •  onderwijsparticipatie in alle onderwijstypen
  •  arbeidsparticipatie en een inclusieve arbeidsmarkt


Opdrachten 

  • Monitoring voortgang Europees project Gold voor REAcollege Nederland - 2012-2014.
  • Analyse van meldingen bij Meldpunt Auti-weigerscholen voor Startfoundation - 2013. 
  • Analyse interviews in project 'Overname werkprocessen Sociale Werkplaats' voor Disworks - 2014.
  • Inventarisatie van wetten, regels en voorbeelden van de arbeidsparticipatie van mensen met een verstandelijke beperking in Nederland - voor Europees project Hand in Hand, voor Disworks - 2010. 
  • Methodiekbeschrijving trajectbegeleiding bij Relim voor Disworks - 2010.