Taal voor allemaal ®  


Logo taal voor allemaal

 

 

Taal in brieven, folders, boekjes of op websites sluit lang niet altijd aan bij de taalvaardigheden van lezers. 

Als taal niet goed aansluit, missen de ontvangers de boodschap. Medische bijsluiters en contracten zijn voor vrijwel iedereen lastig. Voor mensen met lage taalvaardigheden zijn veel meer teksten lastig. 

Taalboodschappen aanpassen kan via de methode Taal voor allemaal. 


De methode Taal voor allemaal ®  

Taal voor allemaal is op basis van wetenschappelijk onderzoek en internationale voorbeelden ontwikkeld. Deze methode wordt steeds verbeterd op basis van nieuwe onderzoeken en inzichten.

Als taal niet goed aansluit, missen de ontvangers de inhoud van de taalboodschap. Het niet-begrijpen van taalboodschappen kan heel vervelende gevolgen hebben. Daarnaast sluit het mensen buiten.

Taal voor allemaal gaat verder dan schrijven voor mensen met het zogenaamde B1-taalniveau.
Met als doel dat zoveel mogelijk mensen de boodschap begrijpen én dat de vormgeving genoeg aanspreekt. 


Taal voor allemaal biedt mogelijkheden

Naast het verbeteren van de taalvaardigheden van mensen, kun je taalboodschappen aanpassen. Dat kan met Taal voor allemaal. Met als uitgangspunt dat informatie zoveel mogelijk meteen voor iedereen passend is en aansluit op de groep voor wie de informatie is bedoeld: 1 versie voor allemaal. 

Taal voor allemaal is:

 • schrijven volgens richtlijnen voor onder meer zinsbouw, zinslengte, lettergrootte, woordkeuze, stijlaspecten
 • het kiezen of bewust vermijden van beeldmateriaal
 • het testen door lezers


toetsen meten & weten en Taal voor allemaal  

Professor Xavier Moonen heeft Taal voor allemaal in 2016 opgericht in Nederland. Xavier Moonen werkt bij de Universiteit van Amsterdam, Koraal en de Zuyd Hogeschool. Hij werkt vanaf het begin samen  met een kerngroep Taal voor allemaal. 

toetsen meten & weten is vanaf 2016 lid van deze kerngroep. 

De kerngroep ontwikkelde de methode Taal voor allemaal en zorgt voor de doorontwikkeling. Ook verzorgt de kerngroep workshops, cursussen, webinars en hertalingen en werkt de kerngroep mee aan onderzoek. 


www.taalvoorallemaal.com

Lees meer op de website van Taal voor allemaal. 

Het beheer van deze website gebeurt door toetsen meten & weten.


Om te lezen 


Opdrachten

2022-2023

 • Cursus schrijven, afbeeldingen en testen in Taal voor allemaal voor gemeente Rotterdam - 2023.
 • Korte cursus Schrijven in Taal voor allemaal voor WVS Schoonmaak - 2022-2023.
 • Twee groepen korte cursus Schrijven in Taal voor allemaal voor gemeente Rotterdam - 2022.
 • Cursus Schrijven, afbeeldingen testen in Taal voor allemaal voor Van der Hoevenkliniek - 2022.
 • Interactieve workshop Taal voor allemaal bij OLVG (ziekenhuis) op 'Santeondag' voor topklinische ziekenhuizen - 2022.
 • Hertaling 3 folders over reclassering voor het Leger des Heils - 2022.
 • Korte cursus Schrijven in Taal voor allemaal voor gemeente Amsterdam - 2022.
 • Korte cursus Schrijven in Taal voor allemaal voor medewerkers van ProDemos - 2022.
 • Hertaling en test van folder over cliëntondersteuning voor gemeente Maastricht - 2022.
 • Korte cursus Schrijven in Taal voor allemaal voor medewerkers van het BovenIJ ziekenhuis - 2022.
 • Interactieve online workshop voor ZSM-partners (politie, Halt, reclassering, OM, kinderbescherming) - 2022. 
 • Interactieve Workshop Taal voor allemaal voor gemeente Breda - 2022.
 • Hertaling van webinformatie over drugs en drugscriminaliteit voor het programma Aanpak ondermijning van het samenwerkingsverband Noord-Holland Samen veilig - 2022.
 • Vervolgcursus Afbeeldingen en testen in Taal voor allemaal voor het OLVG-ziekenhuis - 2022.
 • Hertaling en test van behandelplannen voor Van der Hoevenkliniek - onderdeel van de Forensische Zorgspecialisten - 2022.
 • Korte cursus Schrijven in Taal voor allemaal voor medewerkers van Avinty - 2022.
 • Hertaling folder over de Levensloopaanpak voor cliënten voor de Nederlandse ggz - 2022.
 • Korte cursus Schrijven in Taal voor allemaal voor afdeling communicatie van het OLVG-ziekenhuis - 2022.
 • Hertaling voorlichtingsmateriaal over stoppen met roken voor het Ikazia Ziekenhuis in Rotterdam - 2021 en 2022.


2020-2021

 • Ontwikkeling cursus Taal voor allemaal op maat voor en met de gemeente Amsterdam - 2021.
 • Hertaling brochure over terugkeer naar werk voor mensen met niet aangeboren hersenletsel (NAH). Voor het project: Op-Weg-Wijzer van het programma Volwaardig leven van het Ministerie van VWS - 2021.
 • Interactieve Workshop Taal voor allemaal voor webbouwers van Ivengi - 2021.
 • Bijdrage in het Taalwebinar 'Begrijpt de patiënt mij?' in de week van Lezen en Schrijven voor het OLVG-ziekenhuis, BovenIJ ziekenhuis en het Amsterdam UMC - 2021.
 • Presentatie op de International Easy Language Day-conferentie (IELD) - 2021.
 • Advies op en hertaling van 10 arbeidsvaardigheden (werkskills) voor tijdens de Maatschappelijke diensttijd van jongeren. Opdracht voor Disworks - 2021.
 • Interactieve webinar Taal voor allemaal voor Kenniscentrum LVB van Reclassering Nederland - 2021.
 • Interactieve webinar Taal voor allemaal voor Middin - 2021. 
 • Cursussen Schrijven, afbeeldingen en testen in Taal voor allemaal voor tekstschrijvers en redacteuren die werken voor de gemeenten Rotterdam en Amsterdam en (gezondheids)zorgorganisaties - 2021-2022.
 • Hertaling Visiedocument voor Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland - 2021.
 • Online workshop Begrijpelijke taal helpt uw patiënt voor de Nederlandse Verenging voor Kindergeneeskunde (NVK) op de themadag van de Junior afdeling - 2020.
 • Webinar Begrijpelijke taal voor allemaal voor Divosa, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en 3 ministeries - 2020.
 • Hertaling van 2 brieven voor Slachtofferhulp Nederland - 2020.
 • Hertaling handleiding van de Yucelmethode voor thuisgebruik - 2020.
 • Hertaling vragenlijst 'Evaluatie in dialoog' van het Dialoogmodel  - 2020


2016-2019
 

 • Hertaling artikel over Wet langdurige zorg voor Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland - 2019.
 • Samenvatting Inclusie-agenda 2019-2022 van Gemeente Maastricht - 2019.
 • Workshop Taal voor allemaal voor Taalfestival voor zorgprofessionals van Reliëf - 2019.
 • Advies waarderingsformulier voor Zorgkaart Nederland - 2019.
 • Taal voor allemaal bij Koraal: hertalingen, testen, cursussen en onderzoek ten behoeve van de implementatie. Onder andere 1) trainer bij cursus  aan Tva-regiocoördinatoren, 2) schrijven en testen van materiaal over de nieuwe Donorwet, het coronavirus, vaccineren tegen het coronavirus en de boosterprik, strategiebrief, klachtenprocedure, kwaliteitsrapport en 3) onderzoek naar 'schorsingsbrief' -  2016 -2022 
 • Hertaling voor het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs in PO - 2019.
 • Workshops Taal voor allemaal voor MEE Zuid-Limburg - 2018.
 • Workshop 'Het belang van eenvoudige taal voor patiënten met lage taalvaardigheden' bij nascholing Kindergeneeskunde voor MUMC+ - 2018. 
 • Hertaling instrument 'Brug naar zelfredzaamheid' voor Platform31 - 2018.
 • Training toepassen Taal voor allemaal bij Gemeente Amsterdam - 2017-2019.
 • Cliëntversie van het Kwaliteitskader voor Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland - 2018.
 • Project 'Taal voor allemaal in Maastricht' met subsidie van ZonMw - 2017-2018. 
 • Lezing 'Taal voor allemaal'  op studiedag LVB en Leefstijl voor Leids Congres Bureau - 2016.


 


 


 Logo samenwerkingsverband Noord-Holland samen veiligLogo BovenIJ ziekenhuis


logo Maastricht UMC+


Logo De Nederlandse ggz
Logo de Forensische zorgspecialisten
logo OLVG


Logo Slachtofferhulp Nederland


Logo van ProDemos
Logo Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland
logo gemeente Amsterdamlogo Koraal


logo Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde


logo Platform31Logo Zorgkaart Nederland


Logo MEELogo Samenwerkingsverband Passend onderwijs zuid-Limburg


logo VOBC