Taal voor allemaal © 

 

Logo taal voor allemaal

Taal in brieven, folders, boekjes of op websites sluit lang niet altijd aan bij de taalvaardigheden van lezers. Als taal niet goed aansluit, missen de ontvangers de boodschap. Schriftelijk en mondeling. Taalboodschappen aanpassen kan via de methode Taal voor allemaal. 

Er is al veel aandacht voor het begrijpelijk maken van informatie. In veruit de meeste situaties wordt schriftelijk materiaal op het zogenaamde B1-niveau geschreven. Naast B-niveau is er ook een A- en C-niveau. Deze indeling van de niveaus komt uit het Europees Referentiekader Talen. Dit kader is in zijn oorsprong bedoeld voor het leren van een vreemde taal. Wij gebruiken het voor de duiding van het niveau van de tekst.


B1 voor veel mensen niet passend

Ongeveer 80% van de bevolking kan B1-niveau of hoger goed lezen. Dat betekent dat wanneer materiaal geschreven is op B1-niveau, 20% van de lezers het materiaal onvoldoende begrijpt. 

Nederland telt ongeveer 2,5 miljoen mensen die laaggeletterd zijn. Dat zijn mensen met zogenaamde lage taalvaardigheden. Daarbuiten is nog een (kleinere) groep mensen met zeer lage taalvaardigheden. 

Beide groepen samen zijn de genoemde 20% voor wie B1 niet past. Het niet-begrijpen van boodschappen kan heel vervelende gevolgen hebben.

 

Taal voor allemaal biedt mogelijkheden

Naast het verbeteren van de taalvaardigheden van mensen, kun je ook taalboodschappen aanpassen. Dat kan met Taal voor allemaal. Met als uitgangspunt dat informatie zoveel mogelijk meteen voor iedereen passend is. 

Taal voor allemaal is:

 • schrijven volgens richtlijnen voor onder meer zinsbouw, zinslengte, lettergrootte, woordkeuze
 • het kiezen of bewust vermijden van beeldmateriaal
 • het testen door lezers


Varianten 

Taal voor allemaal bestaat in de volgende varianten:

1) Taal voor allemaal: voor teksten geschikt voor mensen met zeer lage taalvaardigheden (A1)

2) Taal voor allemaal+: voor teksten geschikt voor mensen met lage taalvaardigheden (A2)


Toepassing van Taal voor allemaal

Afhankelijk van het leesniveau van de lezersgroep kies je voor de toepassing van variant 1 of 2. Of voor een combinatie. De combinatie pas je toe bij een lezersgroep met allerlei leesniveaus. Tekstdelen op B1-niveau kunnen hier ook deel van uitmaken

Uit onderzoek is bekend dat mensen met hogere leesniveaus het niet erg vinden om informatie van een lager taalniveau te lezen. Ze profiteren vaak mee.

De gecombineerde variant van Taal voor allemaal kan bijvoorbeeld uitkomst bieden voor overheidsinstanties, zorginstellingen en onderwijsinstellingen. Geen aparte brieven voor aparte groepen, maar 1 versie voor allemaal die door meer mensen begrepen wordt.

 

Taal voor allemaal © is van Prof. Xavier Moonen. 

Dhr. Moonen werkt bij de Universiteit van Amsterdam, Koraal en Zuyd Hogeschool. 

toetsen meten & weten is kundig in Taal voor allemaal en werkt nauw samen met Xavier Moonen en zijn collega's van Koraal en van het lectoraat Inclusie van mensen met een verstandelijke beperking

 

Opdrachten

 • Workshop Taal voor allemaal voor Taalfestival voor zorgprofessionals van Reliëf - 2019.
 • Onderzoek en advies waarderingsformulier voor Zorgkaart Nederland - 2019.
 • Kerngroep Taal voor allemaal bij Koraal - 2019.
 • Hertalingen voor het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs in PO - 2019.
 • Workshops Taal voor allemaal voor MEE Zuid-Limburg - 2018.
 • Workshop 'Het belang van eenvoudige taal voor patiënten met lage taalvaardigheden' bij nascholing Kindergeneeskunde voor MUMC+ - 2018. Lees het artikel.
 • Hertaling instrument 'Brug naar zelfredzaamheid' voor Platform31 - 2018.
 • Training toepassen Taal voor allemaal bij Gemeente Amsterdam - 2017-2019.
 • Cliëntversie van het Kwaliteitskader in Taal voor allemaal voor Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland - 2018.
 • Project 'Taal voor allemaal in Maastricht' met subsidie van ZonMw - 2017-2018. Lees het artikel: Maastricht past brieven aan voor mensen met lees- en leerproblemen.
 • Lezing 'Taal voor allemaal'  op studiedag LVB en Leefstijl voor Leids Congres Bureau - 2016.

 
Logo Samenwerkingsverband Passend onderwijs zuid-Limburg


logo Koraallogo Maastricht UMC+


logo gemeente Amsterdam


logo Platform31


logo VOBC


Logo MEE


Logo Vereniging Gehandicaptenzorg Nederlandlogo Zuyd Hogeschool