Taal voor allemaal ®  


 

Logo taal voor allemaal

Taal in brieven, folders, boekjes of op websites sluit lang niet altijd aan bij de taalvaardigheden van lezers. 

Als taal niet goed aansluit, missen de ontvangers de boodschap. Medische bijsluiters en contracten zijn voor vrijwel iedereen lastig. Voor mensen met lage taalvaardigheden zijn veel meer teksten lastig. 

Taalboodschappen aanpassen kan via de methode Taal voor allemaal. 


De methode Taal voor allemaal ®  

Taal voor allemaal is op basis van wetenschappelijk onderzoek en internationale voorbeelden ontwikkeld. Deze methode wordt steeds verbeterd op basis van nieuwe onderzoeken en inzichten.

Als taal niet goed aansluit, missen de ontvangers de inhoud van de taalboodschap. Het niet-begrijpen van taalboodschappen kan heel vervelende gevolgen hebben. Daarnaast sluit het mensen buiten.

Taal voor allemaal gaat verder dan taal vereenvoudigen naar het zogenaamde B1-niveau.
Met als doel dat zoveel mogelijk mensen de boodschap begrijpen én dat de vormgeving genoeg aanspreekt. 


Taal voor allemaal biedt mogelijkheden

Naast het verbeteren van de taalvaardigheden van mensen, kun je taalboodschappen aanpassen. Dat kan met Taal voor allemaal. Met als uitgangspunt dat informatie zoveel mogelijk meteen voor iedereen passend is en aansluit op de groep voor wie de informatie is bedoeld: 1 versie voor allemaal. 

Taal voor allemaal is:

 • schrijven volgens richtlijnen voor onder meer zinsbouw, zinslengte, lettergrootte, woordkeuze
 • het kiezen of bewust vermijden van beeldmateriaal
 • het testen door lezers


Toetsen meten & weten en Taal voor allemaal  

Professor Xavier Moonen heeft Taal voor allemaal in 2016 opgericht in Nederland. Xavier Moonen werkt bij de Universiteit van Amsterdam, Koraal en de Zuyd Hogeschool. Hij werkt vanaf het begin samen  met een kerngroep Taal voor allemaal. 

Toetsen meten & weten is vanaf 2017 lid van deze kerngroep. 

De kerngroep ontwikkelde de methode Taal voor allemaal en zorgt voor de doorontwikkeling. Ook verzorgt de kerngroep workshops, cursussen en hertalingen en werkt de kerngroep mee aan onderzoek. 


taalvoorallemaal.com

Lees meer op de website van Taal voor allemaal.

 

Opdrachten en leesmateriaal

 • Online workshop Begrijpelijke taal helpt uw patiënt - Taal voor allemaal in opdracht van de Nederlandse Verenging voor Kindergeneeskunde - 2020
 • Webinar Begrijpelijke taal voor allemaal in opdracht van Divosa, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en 3 ministeries - 2020.
 • Hertaling van 2 brieven voor Slachtofferhulp Nederland - 2020.
 • Hertaling handleiding van de Yucelmethode voor thuisgebruik - 2020.
 • Hertaling vragenlijst 'Evaluatie in dialoog', bedoeld voor het gesprek over begeleiding en behandeling tussen hulpvragers en hulpverleners. De vragenlijst is gebaseerd op het Dialoogmodel - 2020.
 • Artikel 'Wanneer u mij niet begrijpt, moet ik duidelijker zijn' in Markant - 2019.
 • Hertaling artikel over Wet langdurige zorg voor Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland - 2019.
 • Samenvatting Inclusie-agenda 2019-2022 van Gemeente Maastricht - 2019.
 • Workshop Taal voor allemaal voor Taalfestival voor zorgprofessionals van Reliëf - 2019.
 • Advies waarderingsformulier voor Zorgkaart Nederland - 2019.
 • Kerngroep Taal voor allemaal bij Koraal inclusief training Tva-regiocoördinatoren en diverse hertalingen en testen - 2019 en 2020. Onder andere een brochure over het Coronavirus. Deze brochure wordt regelmatig bijgewerkt.
 • Hertaling voor het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs in PO - 2019.
 • Workshops Taal voor allemaal voor MEE Zuid-Limburg - 2018.
 • Workshop 'Het belang van eenvoudige taal voor patiënten met lage taalvaardigheden' bij nascholing Kindergeneeskunde voor MUMC+ - 2018. Lees het artikel.
 • Hertaling instrument 'Brug naar zelfredzaamheid' voor Platform31 - 2018.
 • Training toepassen Taal voor allemaal bij Gemeente Amsterdam - 2017-2019.
 • Cliëntversie van het Kwaliteitskader in Taal voor allemaal voor Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland - 2018.
 • Project 'Taal voor allemaal in Maastricht' met subsidie van ZonMw - 2017-2018. Lees het artikel: Maastricht past brieven aan voor mensen met lees- en leerproblemen.
 • Lezing 'Taal voor allemaal'  op studiedag LVB en Leefstijl voor Leids Congres Bureau - 2016.

 

 

logo Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde


Logo Slachtofferhulp Nederland


logo gemeente Amsterdam


logo Koraal


Logo Zorgkaart Nederlandlogo Maastricht UMC+
Logo Samenwerkingsverband Passend onderwijs zuid-Limburg


Logo Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland


logo Platform31Logo MEElogo Zuyd Hogeschool


logo VOBC