Taal voor allemaal ®  


Logo taal voor allemaal

 

 

Taal in brieven, folders, boekjes of op websites sluit lang niet altijd aan bij de taalvaardigheden van lezers. 

Als taal niet goed aansluit, missen de ontvangers de boodschap. Medische bijsluiters en contracten zijn voor vrijwel iedereen lastig. Voor mensen met lage taalvaardigheden zijn veel meer teksten lastig. 

Taalboodschappen aanpassen kan via de methode Taal voor allemaal. 


De methode Taal voor allemaal ®  

Taal voor allemaal is op basis van wetenschappelijk onderzoek en internationale voorbeelden ontwikkeld. Deze methode wordt steeds verbeterd op basis van nieuwe onderzoeken en inzichten.

Als taal niet goed aansluit, missen de ontvangers de inhoud van de taalboodschap. Het niet-begrijpen van taalboodschappen kan heel vervelende gevolgen hebben. Daarnaast sluit het mensen buiten.

Taal voor allemaal gaat verder dan schrijven voor mensen met het zogenaamde B1-taalniveau.
Met als doel dat zoveel mogelijk mensen de boodschap begrijpen én dat de vormgeving genoeg aanspreekt. 


Taal voor allemaal biedt mogelijkheden

Naast het verbeteren van de taalvaardigheden van mensen, kun je taalboodschappen aanpassen. Dat kan met Taal voor allemaal. Met als uitgangspunt dat informatie zoveel mogelijk meteen voor iedereen passend is en aansluit op de groep voor wie de informatie is bedoeld: 1 versie voor allemaal. 

Taal voor allemaal is:

 • schrijven volgens richtlijnen voor onder meer zinsbouw, zinslengte, lettergrootte, woordkeuze, stijlaspecten
 • het kiezen of bewust vermijden van beeldmateriaal
 • het testen door lezers


toetsen meten & weten en Taal voor allemaal  

Professor Xavier Moonen heeft Taal voor allemaal in 2016 opgericht in Nederland. Xavier Moonen werkt bij de Universiteit van Amsterdam, Koraal en de Zuyd Hogeschool. Hij werkt vanaf het begin samen  met een kerngroep Taal voor allemaal. 

toetsen meten & weten is vanaf 2016 lid van deze kerngroep. 

De kerngroep ontwikkelde de methode Taal voor allemaal en zorgt voor de doorontwikkeling. Ook verzorgt de kerngroep workshops, cursussen, webinars en hertalingen en werkt de kerngroep mee aan onderzoek. 


www.taalvoorallemaal.com

Lees meer op de website van Taal voor allemaal. 

Het beheer van deze website gebeurt door toetsen meten & weten.

 

Opdrachten en leesmateriaal

 • Hertaling van voorlichtingsmateriaal over stoppen met roken voor het Ikazia Ziekenhuis in Rotterdam - 2021.
 • Presentatie op de International Easy Language Day-conferentie (IELD) - 2021.
 • Advies op en hertaling van 10 arbeidsvaardigheden (werkskills) in Taal voor allemaal. De werkskills worden gebruikt voor en door jongeren die hun Maatschappelijke diensttijd invullen. Opdracht voor Disworks - 2021.
 • Portret in de Direct Duidelijk-campagne van het ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties - 2021. 
 • Interactieve webinar voor Kenniscentrum LVB van Reclassering Nederland - 2021.
 • Artikel: Zo begrijpelijk dat iedereen wint in Sociaal Bestek; nummer 1 - 2021. Samen met gemeente Amsterdam.
 • Interactieve webinar Taal voor allemaal voor Middin - 2021. 
 • Cursussen Schrijven, afbeeldingen en testen in Taal voor allemaal voor tekstschrijvers en redacteuren die werken voor de gemeente Rotterdam, gemeente Amsterdam en (gezondheids)zorgorganisaties - 2021.
 • Hertaling Visiedocument voor Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland - 2021.
 • Online workshop Begrijpelijke taal helpt uw patiënt - Taal voor allemaal voor de Nederlandse Verenging voor Kindergeneeskunde op de themadag van de Junior afdeling - 2020.
 • Webinar Begrijpelijke taal voor allemaal in opdracht van Divosa, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en 3 ministeries - 2020.
 • Hertaling van 2 brieven voor Slachtofferhulp Nederland - 2020.
 • Hertaling handleiding van de Yucelmethode voor thuisgebruik - 2020.
 • Hertaling vragenlijst 'Evaluatie in dialoog', bedoeld voor het gesprek over begeleiding en behandeling tussen hulpvragers en hulpverleners. De vragenlijst is gebaseerd op het Dialoogmodel  - 2020.
 • Artikel 'Wanneer u mij niet begrijpt, moet ik duidelijker zijn' in Markant - 2019.
 • Hertaling artikel over Wet langdurige zorg voor Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland - 2019.
 • Samenvatting Inclusie-agenda 2019-2022 van Gemeente Maastricht - 2019.
 • Workshop Taal voor allemaal voor Taalfestival voor zorgprofessionals van Reliëf - 2019.
 • Advies waarderingsformulier voor Zorgkaart Nederland - 2019.
 • Taal voor allemaal bij Koraal: hertalingen, testen, cursussen en onderzoek ten behoeve van de implementatie en uitvoering van Taal voor allemaal. Onder andere 1) inzet als trainer bij cursus  aan Tva-regiocoördinatoren, 2) schrijven en testen van materiaal over de nieuwe Donorwet, het coronavirus, vaccineren tegen het coronavirus, strategiebrief, klachtenprocedure, kwaliteitsrapport en 3) onderzoek naar 'schorsingsbrief' -  2016 tot heden. 
 • Hertaling voor het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs in PO - 2019.
 • Workshops Taal voor allemaal voor MEE Zuid-Limburg - 2018.
 • Workshop 'Het belang van eenvoudige taal voor patiënten met lage taalvaardigheden' bij nascholing Kindergeneeskunde voor MUMC+ - 2018. Lees het artikel.
 • Hertaling instrument 'Brug naar zelfredzaamheid' voor Platform31 - 2018.
 • Training toepassen Taal voor allemaal bij Gemeente Amsterdam - 2017-2019.
 • Cliëntversie van het Kwaliteitskader in Taal voor allemaal voor Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland - 2018.
 • Project 'Taal voor allemaal in Maastricht' met subsidie van ZonMw - 2017-2018. Lees het artikel: Maastricht past brieven aan voor mensen met lees- en leerproblemen. 
 • Lezing 'Taal voor allemaal'  op studiedag LVB en Leefstijl voor Leids Congres Bureau - 2016.

 Logo Slachtofferhulp Nederland


logo Maastricht UMC+

 

 logo gemeente Amsterdam


logo Koraal


Logo Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland


logo Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde


logo Platform31Logo Zorgkaart Nederland


Logo MEELogo Samenwerkingsverband Passend onderwijs zuid-Limburg


logo VOBC