Taal voor allemaal © 

 

Logo taal voor allemaal

Taal in brieven, folders, boekjes of op websites sluit lang niet altijd aan bij de taalvaardigheden van lezers. Als taal niet goed aansluit, missen de ontvangers de boodschap. Een voorbeeld waarin haast iedereen zich herkent, zijn de medische bijsluiters en contracten. Taalboodschappen aanpassen kan via de methode Taal voor allemaal. 

Er is al veel aandacht voor het begrijpelijk maken van informatie. Meestal wordt op het zogenaamde B1-niveau geschreven. Naast B-niveau is er ook een A- en C-niveau. Deze indeling van de niveaus komt uit het Europees Referentiekader Talen. Dit kader is in zijn oorsprong bedoeld voor het leren van een vreemde taal. Wij gebruiken het voor de duiding van het niveau van de tekst. Voor zover dat goed te duiden is.


B1 voor veel mensen niet passend

Ongeveer 80% van de bevolking kan B1-niveau of hoger goed lezen. Dat betekent dat wanneer materiaal geschreven is op B1-niveau, 20% van de lezers het materiaal onvoldoende begrijpt. 

Nederland telt ongeveer 2,5 miljoen mensen die laaggeletterd zijn. Dat zijn mensen met zogenaamde lage taalvaardigheden. Daarbuiten is nog een (kleinere) groep mensen met zeer lage taalvaardigheden. Lage taalvaardigheden betekent niet alleen dat het lezen lastig is. Ook het in actie komen, het interpreteren van de informatie, kan lastig zijn. 

Beide groepen samen zijn de genoemde 20% voor wie B1 niet past. Het niet-begrijpen van taalboodschappen kan heel vervelende gevolgen hebben. Daarnaast sluit het mensen buiten.

 

Taal voor allemaal biedt mogelijkheden

Naast het verbeteren van de taalvaardigheden van mensen, kun je ook taalboodschappen aanpassen. Dat kan met Taal voor allemaal. Met als uitgangspunt dat informatie zoveel mogelijk meteen voor iedereen passend is en aansluit op de groep voor wie de informatie is bedoeld. 

Taal voor allemaal is:

 • schrijven volgens richtlijnen voor onder meer zinsbouw, zinslengte, lettergrootte, woordkeuze
 • het kiezen of bewust vermijden van beeldmateriaal
 • het testen door lezers


Varianten voor schrijven in Taal voor allemaal

Schrijven in Taal voor allemaal bestaat in 2 varianten:

1) Taal voor allemaal: voor teksten geschikt voor mensen met zeer lage taalvaardigheden (A1)

2) Taal voor allemaal+: voor teksten geschikt voor mensen met lage taalvaardigheden (A2)

Binnenkort komen nieuwe versies online beschikbaar.

Toepassing van Taal voor allemaal

Afhankelijk van het leesniveau van de lezersgroep kies je voor de toepassing van variant 1 of 2. Of voor een combinatie. De combinatie pas je toe bij een lezersgroep met allerlei leesniveaus. Dat kunnen ook tekstdelen op B1-niveau zijn

Uit onderzoek is bekend dat mensen met hogere leesniveaus het niet erg vinden om informatie van een lager taalniveau te lezen. Ze profiteren vaak mee.

De gecombineerde variant van Taal voor allemaal kan bijvoorbeeld uitkomst bieden voor overheidsinstanties, zorginstellingen en onderwijsinstellingen. Geen aparte brieven voor aparte groepen, maar 1 versie voor allemaal die door meer mensen begrepen wordt.

 

Taal voor allemaal © is van Prof. Xavier Moonen. 

Dhr. Moonen werkt bij de Universiteit van Amsterdam, Koraal en Zuyd Hogeschool. 

toetsen meten & weten is kundig in Taal voor allemaal en werkt nauw samen met Xavier Moonen en zijn collega's van Koraal en van het lectoraat Inclusie van mensen met een verstandelijke beperking. Samen ontwikkelen we Taal voor allemaal, werken we mee aan onderzoek, trainen we anderen, zetten we taalproducten om in Taal voor allemaal en publiceren we erover.

 

Opdrachten en leesmateriaal

 • Artikel 'Wanneer u mij niet begrijpt, moet ik duidelijker zijn' binnenkort in Markant - 2019.
 • Hertaling artikel over Wet langdurige zorg voor Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland - 2019.
 • Samenvatting Inclusie-agenda 2019-2022 van Gemeente Maastricht - 2019.
 • Workshop Taal voor allemaal voor Taalfestival voor zorgprofessionals van Reliëf - 2019.
 • Advies waarderingsformulier voor Zorgkaart Nederland - 2019.
 • Kerngroep Taal voor allemaal bij Koraal inclusief training Tva-regiocoördinatoren en diverse hertalingen en testen - 2019 en 2020.
 • Hertaling voor het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs in PO - 2019.
 • Workshops Taal voor allemaal voor MEE Zuid-Limburg - 2018.
 • Workshop 'Het belang van eenvoudige taal voor patiënten met lage taalvaardigheden' bij nascholing Kindergeneeskunde voor MUMC+ - 2018. Lees het artikel.
 • Hertaling instrument 'Brug naar zelfredzaamheid' voor Platform31 - 2018.
 • Training toepassen Taal voor allemaal bij Gemeente Amsterdam - 2017-2019.
 • Cliëntversie van het Kwaliteitskader in Taal voor allemaal voor Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland - 2018.
 • Project 'Taal voor allemaal in Maastricht' met subsidie van ZonMw - 2017-2018. Lees het artikel: Maastricht past brieven aan voor mensen met lees- en leerproblemen.
 • Lezing 'Taal voor allemaal'  op studiedag LVB en Leefstijl voor Leids Congres Bureau - 2016.

 
Logo Samenwerkingsverband Passend onderwijs zuid-Limburg


logo Koraallogo Maastricht UMC+


logo gemeente Amsterdam


logo Platform31


logo VOBC


Logo MEE


Logo Vereniging Gehandicaptenzorg Nederlandlogo Zuyd Hogeschool